Fasadbyten

Enstegstätade fasader.

(fasader med puts på cellplast och utan luftspalt mot ute gips och bärande stomme)

Vår personal har stor erfarenhet att åtgärda eller byta ut fasader med s.k. enstegstätning. Vi har varit med om drygt ett fyrtiotal fasadbyten de senaste åren och vet verkligen hur noga man måste vara för att uppnå ett bra rersultat.

Ring eller mejla om information och prisuppgifter.