Miljöinfo

Att arbeta för hållbarhet och kompetens är en miljö- och kvalitetsfråga som vi på Althin Entreprenad ständigt arbetar med, att leverera produkter och tjänster som överensstämmer med kundens krav och önskemål. Att alla inblandade i en byggprocess får vara med och ta ansvar för kvalitén i sitt eget arbete är en självklarhet för oss. Att ha engagerade, noggranna och motiverade medarbetare är den bästa kvalitetssäkringen man kan ha. Att kunderna ska kunna lita på att en entreprenad blir klar i rätt tid med rätt kvalitet och till rätt pris är viktigt. Detta genom hög flexibilitet, service och yrkesskicklighet.

Vi har rutiner som ska säkerställa miljötänket från anbud till färdigt projekt. Vidare ska vi arbeta för att byggprocessen så lite som möjlligt inverkar negativt på miljön. Exempel på detta kan vara att bygga med miljövänliga material, avfallshantering, minskad användning av miljöfarliga kemikalier. Vi sträver efter att arbeta med leverantörer och underentreprenörer som uppfyller högt ställda miljö- och kvalitetskrav och som givetvis följer gällande miljölagstiftning.